Oferta

⇒ Dostawa konstrukcji wsporczej pod blachę i izolację

⇒ Dostawa wszystkich niezbędnych materiałów izolacyjnych

⇒ Pomiar i dostawa prefabrykatów blacharskich

⇒ Wykonywanie projektów wykonawczych izolacji

⇒ Wykonywanie obmiarów i wycen wg KNR

⇒ Szkolenie w zakresie izolacji przemysłowej

⇒ Nadzór oraz inspekcja robót izolacyjnych

⇒ Wykonanie operatów izolacji akustycznej

⇒ Wykonanie opracowań akustyki pomieszczeń na podstawie programu ODEON

⇒ Wykonanie dokumentacji akustycznej, poprawiającej komfort akustyczny pomieszczeń

⇒ Wykonywanie inspekcji powłoki przez inspektora FROSIO, wg NORSOK M50

⇒ Przygotowanie dokumentacji wykonawczej wg NORSOK M510
⇒ Doradztwo techniczne w zakresie antykorozji

⇒ Szkolenie z zakresu antykorozji

⇒ Wykonywanie powłok antykorozyjnych

⇒ Wykonanie konstrukcji stalowych

⇒ Wykonanie konstrukcji ze stali nierdzewnej

⇒ Wykonanie dokumentacji wykonawczej i warsztatowej

⇒ Dostawa i montaż obudowy z płyt warstwowych

Oferta

⇒ Dostawa konstrukcji wsporczej pod blachę i izolację

⇒ Dostawa wszystkich niezbędnych materiałów izolacyjnych

⇒ Pomiar i dostawa prefabrykatów blacharskich

⇒ Wykonywanie projektów wykonawczych izolacji

⇒ Wykonywanie obmiarów i wycen wg KNR

⇒ Szkolenie w zakresie izolacji przemysłowej

⇒ Nadzór oraz inspekcja robót izolacyjnych

⇒ Wykonanie operatów izolacji akustycznej

⇒ Wykonanie opracowań akustyki pomieszczeń na podstawie programu ODEON

⇒ Wykonanie dokumentacji akustycznej, poprawiającej komfort akustyczny pomieszczeń

⇒ Wykonywanie inspekcji powłoki przez inspektora FROSIO, wg NORSOK M50

⇒ Przygotowanie dokumentacji wykonawczej wg NORSOK M510
⇒ Doradztwo techniczne w zakresie antykorozji

⇒ Szkolenie z zakresu antykorozji

⇒ Wykonywanie powłok antykorozyjnych

⇒ Wykonanie konstrukcji stalowych

⇒ Wykonanie konstrukcji ze stali nierdzewnej

⇒ Wykonanie dokumentacji wykonawczej i warsztatowej

⇒ Dostawa i montaż obudowy z płyt warstwowych