Oferta

- Dostawa konstrukcji wsporczej pod blachę i izolację

- Dostawa wszystkich niezbędnych materiałów izolacyjnych

- Pomiar i dostawa prefabrykatów blacharskich

- Wykonywanie projektów wykonawczych izolacji

- Wykonywanie obmiarów i wycen wg KNR

- Szkolenie w zakresie izolacji przemysłowej

- Nadzór oraz inspekcja robót izolacyjnych

- Wykonanie operatów izolacji akustycznej

- Wykonanie opracowań akustyki pomieszczeń na podstawie programu ODEON

- Wykonanie dokumentacji akustycznej, poprawiającej komfort akustyczny pomieszczeń

- Wykonywanie inspekcji powłoki przez inspektora FROSIO, wg NORSOK M50

- Przygotowanie dokumentacji wykonawczej wg NORSOK M510
- Doradztwo techniczne w zakresie antykorozji

- Szkolenie z zakresu antykorozji

- Wykonywanie powłok antykorozyjnych

- Wykonanie konstrukcji stalowych

- Wykonanie konstrukcji ze stali nierdzewnej

- Wykonanie dokumentacji wykonawczej i warsztatowej

- Dostawa i montaż obudowy z płyt warstwowych